Burza filantropie – hlasování pro projekty

Právě v těchto dnech můžete hlasovat na webu www.burzafilantropie.cz pro přihlášené projekty neziskových organizací v Jihočeském kraji. Následně postoupí projekt s nejvíce obdrženými hlasy do „finále“ burzy, kde jej zástupce vítězné neziskovky bude prezentovat donátorům a žádat o finanční, materiální či jinou podporu. Burza filantropie je dobročinný projekt, jehož smyslem je spojování neziskových organizací, firem a veřejné správy, zapojena je prostřednictvím hlasování i široká veřejnost.

Hlasovat pro přihlášené projekty je možné od 14. září od 12 hodin do 21. září  do 12 hodin.

Pravidla hlasování: Z jednoho emailu lze hlasovat pouze pro jeden projekt. Limit hlasů z jedné IP adresy (v případech, že se jedná o IP adresu sdílenou na pracovišti s dalšími lidmi) je stanoven na 10 hlasů/den.

Pevně věříme, že této možnosti využijete, navštívíte náš web www.burzafilantropie.cz, a touto jednoduchou cestou podpoříte svou oblíbenou neziskovou organizaci nebo projekt, který Vás svou prospěšností nejvíce zaujal. Další projekty neziskovek, které se budou prezentovat na „finále“ Burzy filantropie dne 25. října 2017, budou v interním hlasování vybírat donátoři ze zapojených firem.

Vyberte si projekt, který vás nejvíce zaujal a dejte mu svůj hlas. Právě Váš hlas může rozhodnout!!!

V případě zájmu nás kontaktujte:

Žena Českobudějovicka 2017 je známa

1.června 2017 v průběhu slavnostního galavečera MÓDA Fashion Day/s proběhlo vyhlášení Ženy Českobudějovicka pro rok 2017. Stala se jí paní Milena Urbanová, zakladatelka spolku Autisté jihu, z.s. a zakladatelka a ředitelka společnosti Auticentrum o.p.s. Vítězku vyhlásil Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup, společně s primátorem města Jiřím Svobodou. Kromě květiny a šerpy čekaly na vítězku další dárky. Gratulujeme!

zena-cb_vyhlaseni  zena-cb_serpa

zena-cb_spol_foto  zena-cb_sama

kytka_mfd_petka  petka_mfd_2017

Fotografie: Jakub Dvořák

 

 

Porota Ženy Českobudějovicka zasedla

24. května 2017 se na českobudějovickém biskupství sešla odborná porota, aby z došlých nominací vybrala 5 žen od užšího kola. Celkem dorazilo 26 nominací pro 20 žen!! A výběr byl opravdu náročný. Po hodinové diskuzi došlo ke shodě na těchto 5 ženách:

  1. Hana Doskočilová
  2. Hana Francová
  3. Šárka Kovárnová
  4. Veronika Láchová
  5. Milena Urbanová

Vítězka, která vzejde z této pětice, bude vyhlášena na slavnostním galavečeru MÓDA Fashion Day/s České Budějovice dne 1. června 2017. Vítězku vyhlásí a společně ocení primátor města Jiří Svoboda a diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.

porota_2 porota_1

Zdroj fotografií: Miroslav Bína

Archiv aktualit

Proč pomáhat s Dialogem?

Nejen brát, ale i dávat. To je pro nás dialog neziskového a podnikatelského sektoru. Učíme NNO být dobrým partnerem, tedy jasně formulovat konkrétní smysluplná přání a nabídnou žádoucí publicitu. Podnikatelům zase zpracujeme smlouvy a manuály, které usnadní spolupráci či dárcovství.

Zajímá mě víc

Zobrazit všechny partnery