Porota Ženy Českobudějovicka zasedla

24. května 2017 se na českobudějovickém biskupství sešla odborná porota, aby z došlých nominací vybrala 5 žen od užšího kola. Celkem dorazilo 26 nominací pro 20 žen!! A výběr byl opravdu náročný. Po hodinové diskuzi došlo ke shodě na těchto 5 ženách:

  1. Hana Doskočilová
  2. Hana Francová
  3. Šárka Kovárnová
  4. Veronika Láchová
  5. Milena Urbanová

Vítězka, která vzejde z této pětice, bude vyhlášena na slavnostním galavečeru MÓDA Fashion Day/s České Budějovice dne 1. června 2017. Vítězku vyhlásí a společně ocení primátor města Jiří Svoboda a diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.

porota_2 porota_1

Zdroj fotografií: Miroslav Bína

První projekty v Burze filantropie

V letošním roce se v Jihočeském kraji uskuteční první Burza filantropie, která je transparentním nástrojem k podpoře projektů neziskových organizací a nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy. Neziskové organizace s působností v okrese České Budějovice mají možnost získat finance na své veřejně prospěšné projekty. Je to jedinečná příležitost k rozvoji aktivit neziskových organizací, kterým burza přináší možnost navázat nová partnerství a získat tak další zdroje na financování jejich projektů. Je to skvělá možnost, jak blíže představit neziskový sektor nejen podnikatelům a případným donátorům, ale i veřejnosti. Možnost přihlásit projekty do pilotní Burzy filantropie skončila dne 31. března 2017, přihlášené projekty jsou uveřejněné na webových stránkách Burzy filantropie – Jihočeský kraj.  

Projekty si můžete prohlédnout na:  http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2017/projekty-pilot-ceske-budejovice-2017/

Přehled přihlášených projektu do pilotní BF

 

Pro burzu filantropie jsme získali klíčové partnery

Pro burzu filantropie v Jihočeském kraji, kterou zde pořádáme, se nám podařilo získat významné klíčové partnery. Podporu vyjádřili a svým podpisem stvrdili:

  • za Jihočeský kraj 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.,
  • za Statutární město České Budějovice uvolněný člen rady města RNDr. Michal Kohn, CSc.,
  • za Regionální agrární komoru Jihočeského kraje ředitelka úřadu Ing. Hana Šťastná ,
  • za Jihočeskou hospodářskou komoru ředitelka oblastní kanceláře Lenka Vohradníková, DiS.

dopis_burza_partneri

 

1. výzva do Burzy filantropie je tady!

Od 1.2.2017 začínáme přijímat projekty od nestátních neziskových organizaci do Burzy filantropie. Pokud působíte na území okresu České Budějovice či v blízkém okolí, neváhejte. Přihlášení projektu provedete na odkazu:  http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2017/prihlasovaci-formular/.

Jsou zde zveřejněna i jednoduchá pravidla –  před přihlášením projektu doporučujeme pročíst. Přejeme mnoho štěstí a kreativního myšlení. V případě jakýchkoliv dotazů pište na kaisersot@dialogcb.cz či mandzukova@dialogcb.cz.

Archiv aktualit

Proč pomáhat s Dialogem?

Nejen brát, ale i dávat. To je pro nás dialog neziskového a podnikatelského sektoru. Učíme NNO být dobrým partnerem, tedy jasně formulovat konkrétní smysluplná přání a nabídnou žádoucí publicitu. Podnikatelům zase zpracujeme smlouvy a manuály, které usnadní spolupráci či dárcovství.

Zajímá mě víc

Zobrazit všechny partnery